Usługi bilansowania systemu dystrybucyjnego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Usługi bilansowania systemu dystrybucyjnego

Abstract

W artykule omówiono rolę operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz przedsiębiorstw obrotu energią jako pośredników w dostawie usług systemowych, agregujacych mozliwości rozproszonych podmiotów na rynku energii (odbiorców i wytwórców). Omówiono zasady funkcjonowania grup bilansujących oraz pozyskanie rezerw mocy wsród odbiorców poprzez wykorzystanie technik oddziaływania na stronę popytową (DSM). W artykule zawarto opis koncepcji funkcjonowania zdecentralizowanego systemu pozyskania rezerw mocy i energii bilansującej w systemie elektroenergetycznym.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Acta Energetica no. R.2, pages 6 - 14,
ISSN: 2300-3022
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Bućko P.: Usługi bilansowania systemu dystrybucyjnego// Acta Energetica. -Vol. R.2., nr. nr 4 (2010), s.6-14
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 22 times

Recommended for you

Meta Tags