Uwagi na marginesie projektów kanalizacji - Publication - MOST Wiedzy

Search

Uwagi na marginesie projektów kanalizacji

Abstract

Podstawowe problemy rozbudowy kanalizacji w Polsce. Zasadnicze znaczenie procesu przygotowania inwestycji, podstawowy problem to zachowanie akceptowalnego poziomu cen przy spełnieniu wymagań w zakresie sprawności technicznej. Głównym problemem właściwej realizacji oraz późniejszej eksploatacji jest określenie warunków posadowienia (również ich przyszłych zmian) i dostosowanie do nich rozwiązań technicznych. Błędy procesu inwestycyjnego, poziom inwestora i niska jakość nadzoru inwestorskiego. Konieczność zaostrzenia wymagań. Specyfika współczesnych technologii, problemy odorów oraz bezpieczeństwa pracy pompowni.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Instal pages 70 - 76,
ISSN: 1640-8160
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Suligowski Z.: Uwagi na marginesie projektów kanalizacji// Instal. -., nr. 2 (2015), s.70-76
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 13 times

Recommended for you

Meta Tags