Uwarunkowania prawne energetyki odnawialnej - Publication - MOST Wiedzy

Search

Uwarunkowania prawne energetyki odnawialnej

Abstract

Przedstawiono klasyfikację zasobów energii, dzieląc je na konwencjonalne i niekonwencjonalne, zaś w kolei w niekonwencjonalnych wydzielono zasoby odnawialne i nieodnawialne. Omówiono różnicę między źródłami energii, a jej zasobami. Wskazano na ustawowe zapisy o energii odnawialnej, zwracając uwagę, że z ustawy Prawo energetyczne znikło pojęcie źródła energii niekonwencjonalnej.

Cite as

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Kubski P.: Uwarunkowania prawne energetyki odnawialnej// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times

Recommended for you

Meta Tags