Uwarunkowania rozwojowe w telekomunikacji satelitarnej - Publication - MOST Wiedzy

Search

Uwarunkowania rozwojowe w telekomunikacji satelitarnej

Abstract

Przeanalizowano przydatność rozwiązania niskoorbitowego LEO S-UMTS oraz wysokoorbitowego GEO-GMR. Uzasadniono przydatność w przyszłości formy geostacjonarnej GEO.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne no. 76, pages 370 - 375,
ISSN: 1230-3496
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Katulski R., Mikołajski M.: Uwarunkowania rozwojowe w telekomunikacji satelitarnej// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -Vol. 76., nr. 7 (2003), s.370-375
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 7 times

Recommended for you

Meta Tags