Uwarunkowania zastosowania metodyk zwinnych w przedsiębiorstwie - Publication - MOST Wiedzy

Search

Uwarunkowania zastosowania metodyk zwinnych w przedsiębiorstwie

Abstract

Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań zastosowania metodyk zwinnych oraz zaproponowanie kryteriów ich oceny. Pomoże czytelnikom poznać i zrozumieć znaczenie poszczególnych uwarunkowań. . Na podstawie studium przypadku, badań i doświadczenia autorów jest próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące warunków koniecznych w odniesieniu do opisanych uwarunkowań, aby móc podjąć skuteczną decyzję o wdrożeniu metodyki zwinnej. Zaproponowano również obszary do dalszych badań i dyskusji.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska pages 561 - 576,
ISSN: 1641-3466
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Wirkus M., Zejer P.: Uwarunkowania zastosowania metodyk zwinnych w przedsiębiorstwie// Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. -., nr. 114 (2017), s.561-576
Bibliography: test
 1. Zejer P., Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce -teoria i praktyka, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2017 s. 207-209.
 2. Laanti M., Agile Transformation Model for Large Software Development Organizations, ACM, Germany 2017 p. 2-3. open in new tab
 3. Paterek P., Agile transformation in project organization -issues, conditions and challenges, Sixth International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, Latvia 2017, p. 2015. open in new tab
 4. Sutherland J., Scrum, czyli jak robić dwa razy więcej, dwa razy szybciej, PWN, Warszawa 2015 s. 20-21.
 5. Leffingwell D., Scaling Software Agility, Addison-Wesley, Boston 2007, p. 289-306.
 6. Larman C., Vodde B., Large-Scale Scrum, Helion, Gliwice 2017, s. 12
 7. Obrutsky S., Erturk E., The Agile Transition in Software Development Companies, Sciedu Press, New Zeland 2017, p. 41-43. open in new tab
 8. Kluczowym uwarunkowaniem jest również kultura organizacyjna wspierająca powyższe wartości, zaangażowanie klientów, oraz wsparcie menedżerów. open in new tab
 9. Bibliografia 1. 11 Annual State of Agile Report, VersionOne Inc, Atlanta 2017 2. Bogdanienko L., Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2005 open in new tab
 10. Cobb C. G., Zrozumieć Agile Project Management, APN Promise, Warszawa 2012 open in new tab
 11. Hoda H., Noble J., "Becoming Agile: A Grounded Theory of Agile Transitions in Practice", vol. 00, no. , pp. 141-151, 2017, doi:10.1109/ICSE.2017.21 open in new tab
 12. Kaplan R., Norton. D., Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2001
 13. Koźmiński A., et al., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000
 14. Koźmiński A. K., et al. Zasady zarządzania, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014
 15. Laanti M., Agile Transformation Model for Large Software Development Organizations, ACM, Germany 2017 open in new tab
 16. Larman C., Vodde B., Large-Scale Scrum, Helion, Gliwice 2017.
 17. Leffingwell D., Scaling Software Agility, Addison-Wesley, Boston 2007.
 18. Leffingwell D., et al., SAFe Reference Guide, Scaled Agile Inc..
 19. U.S., 2017 open in new tab
 20. Nita, B., Teoria uwarunkowań sytuacyjnych w rachunkowości zarządczej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 71(127) 2013 open in new tab
 21. Nadskakuła O., Ewaluacja projektów, Bizarre, Warszawa 2010
 22. Obrutsky S., Erturk E., The Agile Transition in Software Development Companies, Sciedu Press, New Zeland 2017. open in new tab
 23. Paterek P., Agile transformation in project organization -issues, conditions and challenges, Sixth International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, Latvia 2017 open in new tab
 24. Paterek P., Agile Transformation in Project Organization, Project Management Development -Practice and Perspectives, Latvia 2017 open in new tab
 25. Ries E., Metoda Lean Startup, Helion, Gliwice 2012
 26. Sidky A., Arthur J., "A Disciplined Approach to Adopting Agile Practices: The Agile Adoption Framework". Innovations in Systems and Software Engineering, vol 3, 2007 open in new tab
 27. Sutherland J., Scrum, czyli jak robić dwa razy więcej, dwa razy szybciej, PWN, Warszawa 2015.
 28. Trocki M., Metodyki i standardy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017
 29. M.Wirkus, P.Zejer open in new tab
 30. Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012
 31. Trzcieliński S., Przedsiębiorstwo zwinne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011 open in new tab
 32. Wirkus M., Zejer P., Model zwinnego procesu innowacji produktowej i organizacyjnej na przykładzie Wolters Kluwer, ZN. 97 Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016
 33. Wolf H., Zwinne projekty w klasycznej organizacji Scrum, Kanban, XP. Helion, Gliwice 2014.
 34. Qumer A., Henderson-Sellers B., "A Framework to Support the Evaluation, Adoption and Improvement of Agile Methods in Practice." Journal of Systems and Software, vol. 81, pp. 1899-1919, 2008 open in new tab
 35. Zejer P., Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce -teoria i praktyka, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2017.
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 47 times

Recommended for you

Meta Tags