Value stream mapping as a tool to improve environmental management system - Publication - MOST Wiedzy

Search

Value stream mapping as a tool to improve environmental management system

Full text

Details

Title of issue:
Inżynieria produkcji : innowacje i technologie przyszłości = Production engineering ; Innovations and technologies of the future strony 405 - 409
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Wirkus M., Chmielarz A.: Value stream mapping as a tool to improve environmental management system// Inżynieria produkcji : innowacje i technologie przyszłości = Production engineering ; Innovations and technologies of the future/ ed. pod red. E. Chlebusa. Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Wrocław: Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji PW, 2011, s.405-409
Verified by:
No verification

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags