(Vapour and liquid) equilibrium in (N,N-dimethylacetamide+methanol+water) at the temperature 313.15 K. - Publication - MOST Wiedzy

Search

(Vapour and liquid) equilibrium in (N,N-dimethylacetamide+methanol+water) at the temperature 313.15 K.

Abstract

Praca zawiera wyniki pomiarów całkowitej prężności pary dla tytułowego układu trójskładnikowego oraz dla ''składowych'' układów binarnych. Wyniki obliczeń nadmiarowej energii swobodnej mieszania dla układów (N,N-dimetyloaceta-mid+woda) i (N,N-dimetyloacetamid+metanol) porównane zostały z rezultatami uzyskanymi wcześniej dla innych układów (amid+metanol) oraz (amid+woda). Znaleziono interesującą zależność wartości nadmiaru energii swobodnej mieszania od wielkości cząsteczek amidu.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS no. 35, pages 1993 - 2001,
ISSN: 0021-9614
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Zielkiewicz J.: (Vapour and liquid) equilibrium in (N,N-dimethylacetamide+methanol+water) at the temperature 313.15 K. // JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS. -Vol. 35., (2003), s.1993-2001
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 8 times

Recommended for you

Meta Tags