Wartości rekomendowane wskaźników wspomagania finansowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wartości rekomendowane wskaźników wspomagania finansowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP

Abstract

Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu wspomagania finansowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zawarte w nim wyniki badań dowodzą, że MSP należące do różnych działów gospodarki w odmienny sposób kształtują wartości wskaźników z obszaru wspomagania finansowego. Artykuł zawiera ponadto propozycje przedziałów wartości rekomendowanych dla MSP, prowadzących działalność gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej. Oszacowane przez Autora przedziały wartości rekomendowanych dla wskaźników z obszaru wspomagania finansowego zostały następnie poddane porównaniu z literaturowymi wartościami wzorcowymi. Zawarte w artykule wyniki badań powinny przyczynić się do wypełnienia istotnej luki w literaturze przedmiotu oraz ułatwić przeprowadzanie analizy obszaru wspomagania finansowego dla podmiotów gospodarczych z sektora MSP.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 61 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY-SA open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Ekonomiczne Problemy Usług pages 384 - 395,
ISSN: 1640-6818
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Figura P.: Wartości rekomendowane wskaźników wspomagania finansowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług. -., nr. 116 (2015), s.384-395
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 108 times

Recommended for you

Meta Tags