Wartości wzorcowe wskaźników finansowych w wybranych działach i gałęziach polskiej gospodarki. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wartości wzorcowe wskaźników finansowych w wybranych działach i gałęziach polskiej gospodarki.

Abstract

Artykuł niniejszy poświęcony jest zróżnicowaniu wartości wskaźników z obszarów: płynności, obrotowości, zadłużenia oraz struktury kapitałowo - majątkowej wśród przedsiębiorstw należących do różnych sektorów polskiej gospodarki. Zawiera on wyniki badania, które objęło 147 firm należących do 7 sektorów polskiej gospodarki. Celem badania było oszacowanie wartości wzorcowych wskaźników z wspomnianych obszarów dla przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki oraz ustalenie, czy różnice w wartościach tychże wskaźników pomiędzy poszczególnymi sektorami są statystycznie istotne.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw strony 98 - 138
Language:
Polish
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Figura P.: Wartości wzorcowe wskaźników finansowych w wybranych działach i gałęziach polskiej gospodarki.// Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw/ ed. red. nauk. Błażej Prusak ; [aut. Paweł Antonowicz et al.]. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji ''Difin'', 2007, s.98-138
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 68 times

Recommended for you

Meta Tags