Wartościowanie jakości ściernic do przecinania z zastosowaniem samoistnego stopniowania ważności kryteriów. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wartościowanie jakości ściernic do przecinania z zastosowaniem samoistnego stopniowania ważności kryteriów.

Abstract

W wartościowaniu jakości obiektów metodą Kolmana procedura wyznaczania stopnia ważności kryterium jakości u w oparciu o tzw. uniwersalne kryteria ważności jest skomplikowana i subiektywna. Dla zachowania wpływu na producenta ściernic stopnia ważności kryteriów jakości zastosowano jego odmianę, tzw. współczynnik ważności stopniowanej samoistnie us będący odwrotnością wyróżnika kryterialnego, który z kolei stanowi wartość jakości danego kryterium.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Podstawy i technika obróbki ściernej strony 33 - 42
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Biegalski H.: Wartościowanie jakości ściernic do przecinania z zastosowaniem samoistnego stopniowania ważności kryteriów.// Podstawy i technika obróbki ściernej/ ed. pod red. A. Gołąbczak, B. Kruszyński. - Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny. Łódź: Politech. Łódzka, 2010, s.33-42
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 33 times

Recommended for you

Meta Tags