Water need of energy crops - one of the environmental problems in Poland - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Water need of energy crops - one of the environmental problems in Poland

Abstract

Praca przedstawia politykę państwa polskiego dotyczącą energetyki odnawialnej, wraz z instrumentami prawnymi i finansowymi. Polityka energetyczna musi być skoordynowana z gospodarką wodną. Potrzeby wodne roślin energetycznych są wprawdzie 2-3 krotnie niższe niż w Europie Południowej, tym niemniej co najmniej 600 mm w sezonie wegetacyjnym jest wymagane do wzrostu i plonowania roślin energetycznych, a więc zasilanie z opadów atmosferycznych będzie niewątpliwie zbyt małe do osiągnięcia właściwych plonów. Konieczne będa nawodnienia.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Title of issue:
Environmental Engineering. T. III strony 473 - 477
Language:
English
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Kowalik P., Scalenghe R.: Water need of energy crops - one of the environmental problems in Poland// Environmental Engineering. T. III/ ed. eds. L. Pawłowski, M. R. Dudzińska, A. Pawłowski. London: CRC Press Balkema, 2010, s.473-477
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 56 times

Recommended for you

Meta Tags