Ważone umieszczanie grafów jako model optymalizacji komunikacji w sieciach heterogenicznych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Ważone umieszczanie grafów jako model optymalizacji komunikacji w sieciach heterogenicznych

Abstract

Umieszczenie grafu w grafie jest odwzorowaniem pomiędzy parą grafów. Graf umieszczany reprezentuje sieć komunikujących się ze sobą zadań, natomiast graf docelowy dostępną architekturę wykonania tych zadań. Problem polega na takim odwzorowaniu wierzchołków i krawędzi, aby zminimalizować koszty wynikające z potrzeby użycia zastępczych ścieżek w grafie docelowym. W klasycznym modelu przyjmuje się, że oba grafy są proste i ich krawędzie są nierozróżnialne. W pracy zaproponowane zostało uogólnienie modelu klasycznego. Uogólnienie polega na zróżnicowaniu krawędzi grafów za pomocą funkcji wagowej o interpretacji odległościowej. W kontekście takiego modelu ważonego zostają przedstawione algorytmy umieszczania pająków w grafach.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne no. T. 16, pages 403 - 408,
ISSN: 1732-1166
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Bruniecki K.: Ważone umieszczanie grafów jako model optymalizacji komunikacji w sieciach heterogenicznych// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 16., (2008), s.403-408
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 53 times

Recommended for you

Meta Tags