Wielopoziomowy system diagnostyki konstrukcji. Badania eksperymentalne na płycie stalowej - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wielopoziomowy system diagnostyki konstrukcji. Badania eksperymentalne na płycie stalowej

Abstract

Celem pracy jest zweryfikowanie przydatności systemu wykrywania uszkodzeń bazującego na sieciach neuronowych i testach dynamicznych. Analizowanie są dwa poziomy dynamicznego badania konstrukcji. Pierwszy poziom zakłada wykorzystanie drgań środowiskowych, zaś drugi wykorzystuje drgania wywołane siłami o znanych amplitudach i ma na celu szczegółową ocenę stalowej płyty. Uszkodzenie symulowano przez umieszczenie dodatkowej masy w kilku miejscach na powierzchni płyty. Danymi wejściowymi do sieci neuronowej są postacie drgań konstrukcji.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 2, Konstrukcje budowlane i inżynierskie strony 547 - 554
Language:
Polish
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Wilde K., Dudek M., Hirsz M., Rucka M.: Wielopoziomowy system diagnostyki konstrukcji. Badania eksperymentalne na płycie stalowej// Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 2, Konstrukcje budowlane i inżynierskie/ ed. pr. zbior. pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel Białystok: Wydaw. Politech. Białost., 2007, s.547-554
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 13 times

Recommended for you

Meta Tags