Wnioskowanie o nadmiernym zużyciu energii na podstawie metody sum skumulowanych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wnioskowanie o nadmiernym zużyciu energii na podstawie metody sum skumulowanych

Abstract

W artykule autorka zaprezentowała możliwość wykorzystania metody sum skumulowanych do bieżącego zarządzania energią. Metoda sum skumulowanych wykorzystuje jako wartości porównawcze wskaźniki wyznaczane na podstawie charakterystyk energetycznych procesów. Metoda ma przede wszystkim mieć zastosowanie do wczesnego wykrywania i eliminowania nadmiernego, nieracjonalnego zużycia nośników energii oraz zmian w prowadzonej gospodarce energetycznej. Podstawą do zastosowania metody sum skumulowanych jest pomiar wartości nośnika energii i wielkości charakteryzujących proces produkcyjny w przyjętych odcinkach czasu. Ideą proponowanej metody jest ujawnienie trendów kumulowania niewielkich odchyłek wskaźników rzeczywistych od wzorcowych w czasie.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Rynek Energii pages 13 - 20,
ISSN: 1425-5960
Language:
Polish
Publication year:
2016
Bibliographic description:
Sadowska I.: Wnioskowanie o nadmiernym zużyciu energii na podstawie metody sum skumulowanych// Rynek Energii. -., nr. 3(124) (2016), s.13-20
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 14 times

Recommended for you

Meta Tags