Woda w kształto waniu przestrzeni publicznych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Woda w kształto waniu przestrzeni publicznych

Abstract

W artykule wskazano na szczególną rolę wody w tworzeniu przestrzeni publicznej wysokiej jakości, co potwierdzają badania przypadków transformacji obszarów poprzemysłowych. Liczne tego typu przykłady pozwalają dowieść, że zastosowanie wody w kreowaniu struktur miejskich może być czynnikiem podnoszącym ich jakość. Rozwiązania, w których uwzględniono zastosowanie elementów wodnych, wpisują się także we współczesne tendencje w kształtowaniu przestrzeni publicznych, przejawiające się w poszukiwaniu ich ciągłości.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Problemy kształtowania przestrzeni publicznych strony 167 - 178
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Burda I.: Woda w kształto waniu przestrzeni publicznych// Problemy kształtowania przestrzeni publicznych/ ed. red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek. Gdańsk: Urbanista, 2010, s.167-178
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 23 times

Recommended for you

Meta Tags