Wpływ biocydu na właściwości przeciwkorozyjne preparatu stosowanego do korekcji wody w przemysłowych układach chłodzenia - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wpływ biocydu na właściwości przeciwkorozyjne preparatu stosowanego do korekcji wody w przemysłowych układach chłodzenia

Abstract

Stosowanie biocydów w układach chłodzenia jest konieczne ze względu na zapobieganie powstawaniu biofilmu i zarazem występowania niepożądanego zjawiska biokorozji.Praca obejmuje wyniki badań korozyjnych, grawimetrycznych, potencjodynanicznych oraz polaryzacji cyklicznej roztworu preparatów BIOFOSFOMAR, bedacego wielofunkcyjnym środkiem przeznaczonym do uzdatniania wody w układach chłodzenia

Full text

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Instal pages 66 - 71,
ISSN: 1640-8160
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Krakowiak S., Dołgoszyja A., Piotrzkowska A.: Wpływ biocydu na właściwości przeciwkorozyjne preparatu stosowanego do korekcji wody w przemysłowych układach chłodzenia// Instal. -., nr. nr 9 = 299 (2009), s.66-71
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 13 times

Recommended for you

Meta Tags