Wpływ eksploatacji składowisk komunalnych na jakość wód podziemnych. Rola ekotestów w ocenie ryzyka środowiskowego = Influence of communal landfills exploitation on the quality of subsurface waters. The role of ecotests in environmental risk assessment - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wpływ eksploatacji składowisk komunalnych na jakość wód podziemnych. Rola ekotestów w ocenie ryzyka środowiskowego = Influence of communal landfills exploitation on the quality of subsurface waters. The role of ecotests in environmental risk assessment

Abstract

Składowiska odpadów stanowią szczególny przejaw antropopresji, gdzie wykorzystanie badań ekotoksykologicznych może w znaczący sposób przyczynić się do skuteczniejszej ochrony wód powierzchniowych oraz podziemnych. Ze względu na fakt, iż w Polsce do roku 1997 nie było obowiązku monitorowania składu odpadów gromadzonych na składowiskach komunalnych, często trafiały na nie także odpady niebezpieczne; najczęściej w postaci baterii, świetlówek, odpadów lakierniczych, przeterminowanych leków i środków ochrony roślin, odpadów poprodukcyjnych, a także zużytych olejów i smarów. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo negatywnego oddziaływania składowisk na jakość wód podziemnych (dotyczy to zwłaszcza tych składowisk, które nie posiadają uszczelnienia).

Full text

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Wiadomości Chemiczne no. 63, pages 499 - 515,
ISSN: 0043-5104
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Sagajdakow A., Wolska L., Namieśnik J.: Wpływ eksploatacji składowisk komunalnych na jakość wód podziemnych. Rola ekotestów w ocenie ryzyka środowiskowego = Influence of communal landfills exploitation on the quality of subsurface waters. The role of ecotests in environmental risk assessment// Wiadomości Chemiczne. -Vol. 63., nr. nr. 5-6 (2009), s.499-515
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags