Wpływ iniekcji pod podstawą na osiadanie pali wierconych w piaskach - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wpływ iniekcji pod podstawą na osiadanie pali wierconych w piaskach

Abstract

Wykonanie wierconych pali wielkośrednicowych w piaskach związane jest zawsze z pewnym rozluźnieniem gruntu na pobocznicy i pod podstawą. Zjawisko to można zniwelować stosując iniekcję pod podstawą pala. W pracy, stosując metodę funkcji transformacyjnych, przedstawiono analizy zmniejszenia wielkości osiadań na krzywej obciążenie - osiadanie, po iniekcji dla posadowienia w piaskach zagęszczonych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Inżynieria i Budownictwo no. R. 63, pages 379 - 381,
ISSN: 0021-0315
Language:
Polish
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Gwizdała K., Pinkowski A.: Wpływ iniekcji pod podstawą na osiadanie pali wierconych w piaskach // Inżynieria i Budownictwo. -Vol. R. 63., nr. nr 7-8 (2007), s.379-381
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 63 times

Recommended for you

Meta Tags