Wpływ kierunku rozchodzenia się fali detonacyjnej oraz współczynnika asymetrii na rozkład prędkości odkształceń w kotlinie walcowniczej podczas asymetrycznego walcowania pasma Al-Cu. The influences of the direction of explosion wave and asymetrical coefficient at the distribution of strain rate in the roll cap of bimetallic plate Al-Cu of rolling process. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wpływ kierunku rozchodzenia się fali detonacyjnej oraz współczynnika asymetrii na rozkład prędkości odkształceń w kotlinie walcowniczej podczas asymetrycznego walcowania pasma Al-Cu. The influences of the direction of explosion wave and asymetrical coefficient at the distribution of strain rate in the roll cap of bimetallic plate Al-Cu of rolling process.

Abstract

Przedstawiono symulacje komputerowe walcowania blach Al-Cu łączonych wybuchowo. Symulacje przeprowadzono dla procesu walcowania w walcarce o średnicy walców D=150 mm z indywidualnym napędem walców roboczych. W ramach badań numerycznych określony został wpływ kierunku rozchodzenia się fali detonacyjnej na rozkład prędkości odkształcenia w kotlinie walcowniczej asymetrycznie walcowanej blachy bimetalowej Al-Cu.

Full text

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Rydz D., Skoblik R., Stradomski G.: Wpływ kierunku rozchodzenia się fali detonacyjnej oraz współczynnika asymetrii na rozkład prędkości odkształceń w kotlinie walcowniczej podczas asymetrycznego walcowania pasma Al-Cu. The influences of the direction of explosion wave and asymetrical coefficient at the distribution of strain rate in the roll cap of bimetallic plate Al-Cu of rolling process.// / : , 2005, s.-
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 16 times

Recommended for you

Meta Tags