Wpływ kofermentacji odpadów rolno-spożywczych z osadami ściekowymi na produkcję biogazu oraz na skład frakcji ciekłej osadu przefermentowanego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wpływ kofermentacji odpadów rolno-spożywczych z osadami ściekowymi na produkcję biogazu oraz na skład frakcji ciekłej osadu przefermentowanego

Abstract

Samowystarczalność energetyczna jest aktualnym trendem w oczyszczalniach ścieków. Efekt ten można osiągnąć poprzez zwiększenie produkcji energii elektrycznej z biogazu oraz poprzez zmniejszenie zużycia energii na potrzeby procesów technologicznych. Jednym z pomysłów, zgodnym z koncepcją gospodarki cyrkularnej, jest wykorzystanie odpadów bogatych w materię organiczną jako kosubstratów w procesie fermentacji. Celem pracy było określenie wpływu kofermentacji odpadów na wielkość produkcji biogazu oraz stężenie azotu w odciekach z odwadniania masy pofermentacyjnej. Szczególną uwagę zwrócono na frakcje azotu organicznego. W badaniach wykorzystano trzy rodzaje substratów: osad wstępny, flotat i mieszankę warzyw. Wykazano, że substraty te przyczyniły się do wzrostu produkcji biogazu i zawartości metanu. W trakcie badań nie zaobserwowano zahamowania procesu fermentacji. W wyniku hydrolizy związków organicznych zawierających azot uzyskano znaczny wzrost frakcji rozpuszczonego azotu organicznego.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 44 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Copyright (2021 Seidel-Przywecki)

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach
Published in:
Technologia Wody pages 52 - 55,
ISSN: 2080-1467
Language:
Polish
Publication year:
2021
Bibliographic description:
Wilińska-Lisowska A., Czerwionka K.: Wpływ kofermentacji odpadów rolno-spożywczych z osadami ściekowymi na produkcję biogazu oraz na skład frakcji ciekłej osadu przefermentowanego// Technologia Wody -,iss. 2(76) (2021), s.52-55
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 28 times

Recommended for you

Meta Tags