Wpływ koincydencji nierówności toru kolejowego na bezpieczeństwo przy małych prędkościach jazdy - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wpływ koincydencji nierówności toru kolejowego na bezpieczeństwo przy małych prędkościach jazdy

Abstract

W diagnostyce geometrii toru jednym z bardziej skomplikowanych problemów jest wyznaczenie wartości granicznych pomierzonych nierówności toru oraz określenie wpływu ich jednoczesnego występowania na jednym mikro odcinku toru na bezpieczeństwo jazdy. W praktyce prowadzi to do wielu nieporozumień, szczególnie w czasie badania wypadków kolejowych, gdzie bardzo często pojedyncze przekroczenia odchyłki dopuszczalnej interpretowane jest jako jego przyczyna. W artykule omówiono zagadnienie koincydencji nierówności geometrycznych toru kolejowego przy małych prędkościach jazdy pociągu. Szczególną uwagę zwrócono na jednoczesne występowanie wichrowatości toru, przechyłki i nierówności poziomych na krótkim odcinku toru.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Logistyka pages 1011 - 1015,
ISSN: 1231-5478
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Kędra Z.: Wpływ koincydencji nierówności toru kolejowego na bezpieczeństwo przy małych prędkościach jazdy// Logistyka. -., nr. 3 (2012), s.1011-1015
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 44 times

Recommended for you

Meta Tags