Wpływ przesuwników fazowych na stabilność systemu elektroenergetycznego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wpływ przesuwników fazowych na stabilność systemu elektroenergetycznego

Abstract

W referacie przedstawiono wpływ przesuwników fazowych typu FACTS na możliwość poprawy stabilności kątowej. Prezentowane wyniki otrzymano w wyniku symulacji dynamicznej wykonanej na modelu matematycznym układu trójmaszynowego współpracującego z siecią 400 kV. W modelach zespołów wytwórczych uwzględniono modele turbin z ich regulatorami oraz modele generatorów synchronicznych z ich układami wzbudzenia i regulacji napięcia. Przesuwnik fazowy typu FACTS zamodelowano z uwzględnieniem regulatora napięcia i mocy czynnej. Analizy wpływu przesuwnika fazowego na stabilność systemu wykonano dla zakłóceń prowadzących do utraty stabilności globalnej - zwarcia oraz stabilności lokalnej lub napięciowej - zmiany obciążeń.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Blackout a Krajowy System Elektroenergetyczny : edycja 2016 strony 99 - 108
Language:
Polish
Publication year:
2016
Bibliographic description:
Sarnicki M., Tarakan B., Tarakan K., Zajczyk R.: Wpływ przesuwników fazowych na stabilność systemu elektroenergetycznego// Blackout a Krajowy System Elektroenergetyczny : edycja 2016/ ed. Józef Lorenc, Andrzej Demenko Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych ICB PAN, 2016, s.99-108
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 98 times

Recommended for you

Meta Tags