Wpływ rozmieszczenia źródeł w rozproszonym systemie rozgłoszeniowym na zrozumiałość mowy. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wpływ rozmieszczenia źródeł w rozproszonym systemie rozgłoszeniowym na zrozumiałość mowy.

Abstract

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze instalowane w obiektach użyteczności publicznej muszą zapewniać odpowiednio wysoką zrozumiałość mowy. W praktyce systemy nagłośnieniowe nie zawsze spełniają to kryterium. Referat przedstawia badania symulacyjne dwóch systemów wykorzystujących rozproszone układy źródeł.Celem badań jest określenie związków między geometrią rozkładu źródeł a zrozumiałością mierzoną parametrem RASTI.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Materiały konferencyjne. OSA´2003 50. Otwarte Seminarium z Akustyki. strony 106 - 109
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Mazurek R., Adamczyk J., Lasota H.: Wpływ rozmieszczenia źródeł w rozproszonym systemie rozgłoszeniowym na zrozumiałość mowy.// Materiały konferencyjne. OSA´2003 50. Otwarte Seminarium z Akustyki. / ed. T. Błachowicz Gliwice: Oddz. Górnośl. PTA, 2003, s.106-109
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 58 times

Recommended for you

Meta Tags