Wpływ środowiska wody na dynamiczne charakterystyki absorpcji energii udaru w wybranych warstwowych kompozytach polimerowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wpływ środowiska wody na dynamiczne charakterystyki absorpcji energii udaru w wybranych warstwowych kompozytach polimerowych

Abstract

Próbki kompozytów warstwowych winyloestroych zbrojonych włóknami aramidowymi i szklanymi w stanie suchym i po nasyceniu wodą poddano obciążeniom udarowym spadającym ciężarem. Porównano dynamiczne charakterystyki siły oddziaływania bijaka i odkształcenia próbek w funkcji czasu jak też wykresy pochłoniętej energii dla dwóch form zbrojenia: z 10 warstw tkaniny hybrydowej aramidowo-szklanej oraz z 10 warstw na przemian ułożonych tkanin jednorodnych: aramidowej i szklanej. Uzyskano informację o wpływie zaabsorbowanej wody na próg inicjacji zniszczeń udarowych i ilość energii zaabsorbowanej przez materiał w stanie suchym i mokrym.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM pages 81 - 85,
ISSN: 1731-223X
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Imielińska K., Guillaumat L.: Wpływ środowiska wody na dynamiczne charakterystyki absorpcji energii udaru w wybranych warstwowych kompozytach polimerowych// Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.81-85
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 3 times

Recommended for you

Meta Tags