Wpływ stopy procentowej na zatrudnienie w Polsce - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wpływ stopy procentowej na zatrudnienie w Polsce

Abstract

Stopa procentowa jest jednym z ważniejszych parametrów kształtujących procesy ekonomiczne zachodzące w gospodarce rynkowej. Poprzez wpływ na działalność poszczególnych podmiotów gospodarujących kształtuje ogólną koniunkturę gospodarczą. Nowa makroekonomia klasyczna wskazuje stopę procentową jako jeden z czynników kształtujących relacje panujące na rynku pracy. Na tym tle warto się zastanowić jak duże znaczenie należy przypisać stopie procentowej w kształtowaniu zatrudnienia w gospodarce polskiej w ostatniej dekadzie. Problem ten wydaje się istotny nie tylko ze względu na wciąż relatywnie wysoki poziom bezrobocia ale także niską aktywność zawodową ludności w Polsce.Celem niniejszego artykułu jest określenie siły oddziaływania stopy procentowej na zatrudnienie w gospodarce polskiej w latach 2000-2008.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU pages 952 - 962,
ISSN: 1899-3192
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Szymczak A.: Wpływ stopy procentowej na zatrudnienie w Polsce// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. Nr 113 (2010), s.952-962
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 108 times

Recommended for you

Meta Tags