Wpływ temperatury suszenia osadów ściekowych na specjację wybranych metali ciężkich - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wpływ temperatury suszenia osadów ściekowych na specjację wybranych metali ciężkich

Abstract

Przedstawiono wpływ temperatury suszenia osadów ściekowych na zmiany specjacji metali ciężkich (Zn, Cu, Cd, Pb) oraz określono stopień mobilności metali ciężkich w aspekcie ich późniejszego zagospodarowania. Ekstrakcja sekwencyjna metali ciężkich została wykonana wg schematu Tessier'a.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Krawczyk M., Kowalik P.: Wpływ temperatury suszenia osadów ściekowych na specjację wybranych metali ciężkich // / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 18 times

Recommended for you

Meta Tags