Wpływ warunków ciśnieniowej filtracji na przebieg biologicznego usuwania azotu amonowego z wody w procesie nitryfikacji = Effect of pressure filtration conditions on nitrification process used for ammonia nitrogen removal from water - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wpływ warunków ciśnieniowej filtracji na przebieg biologicznego usuwania azotu amonowego z wody w procesie nitryfikacji = Effect of pressure filtration conditions on nitrification process used for ammonia nitrogen removal from water

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad wpływem podwyższonego, zmiennego ciśnienia (do 0,8 MPa) na przebieg usuwania azotu amonowego z wody na nitryfikacyjnym złożu filtracyjnym. Wykazano, że ani podwyższone ciśnienie, ani jego zmiany nie wpływają hamująco na przebieg procesów nitryfikacji. Stwierdzono pozytywny wpływ płukania filtrów biologicznych na usuwanie azotu amonowego z wody.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
Przemysł Chemiczny no. T. 87, pages 420 - 422,
ISSN: 0033-2496
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Bray R., Olańczuk-Neyman K.: Wpływ warunków ciśnieniowej filtracji na przebieg biologicznego usuwania azotu amonowego z wody w procesie nitryfikacji = Effect of pressure filtration conditions on nitrification process used for ammonia nitrogen removal from water// PRZEMYSL CHEMICZNY. -Vol. T. 87., nr. nr 5 (2008), s.420-422
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 24 times

Recommended for you

Meta Tags