Wpływ warunków naturalnych na zobrazowanie dna Zatoki Gdańskiej przy użyciu sonaru bocznego - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wpływ warunków naturalnych na zobrazowanie dna Zatoki Gdańskiej przy użyciu sonaru bocznego

Abstract

Głównym celem artykułu jest przedstawienie wpływu warunków środowiskowych na dokładność zobrazowania dna morza za pomocą systemów hydroakustycznych. Czynniki naturalne, przede wszystkim falowanie powierzchni morza i niejednorodny rozkład prędkości dźwięku w wodzie, mają wpływ na zmianę toru promieni akustycznych. Choć w obu przypadkach mechanizm zjawisk jest zupełnie odmienny, odgrywają one decydującą rolę w odwzorowaniu dna i obiektów podwodnych. W artykule omówiony zostanie wpływ obu czynników: falowania i refrakcji spowodowanej niejednorodnym rozkładem prędkości dźwięku na dokładność odwzorowania dna za pomocą sonaru bocznego. Zjawiska te powodują, że badania wykonywane w warunkach morskich mogą być obarczone rozmaitymi błędami. Ich analiza może pomóc w otrzymaniu bardziej dokładnych wyników.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Postępy akustyki strony 587 - 598
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Witos-Okrasińska D.: Wpływ warunków naturalnych na zobrazowanie dna Zatoki Gdańskiej przy użyciu sonaru bocznego// Postępy akustyki/ ed. Dariusz Bismor Gliwice: Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 2017, s.587-598
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 63 times

Recommended for you

Meta Tags