Wpływ wypełnienia cienkościennego obiektu ferromagnetycznego na rozkład pola magnetycznego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wpływ wypełnienia cienkościennego obiektu ferromagnetycznego na rozkład pola magnetycznego

Abstract

Anomalia wnoszona przez obiekt ferromagnetyczny znajdujący się w ziemskim polu magnetycznym związana jest z jego namagnesowaniem stałym i indukowanym.Rozkład pola magnetycznego jest bardzo istotny z punktu widzenia jego lokalizacji i identyfikacji. W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dotyczące rozkładu pola magnetycznego wewnątrz obiektu o różnej konfiguracji elementów stalowych w obiekcie oraz wpływu tej konfiguracji na rozkład pola magnetycznego na zewnątrz obiektu. W obliczeniach przyjęto założenie, że obiekt nie posiada namagnesowania stałego. Analizę numeryczną przeprowadzono w pakiecie OPERA 3d.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Jakubiuk K., Zimny P., Wołoszyn J., Młyński A.: Wpływ wypełnienia cienkościennego obiektu ferromagnetycznego na rozkład pola magnetycznego// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 8 times

Recommended for you

Meta Tags