Wprowadzenie do analiz numerycznych konstrukcji stalowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wprowadzenie do analiz numerycznych konstrukcji stalowych

Abstract

Niniejszy rozdział przedstawia wprowadzanie do analiz numerycznych konstrukcji stalowych i zawiera trzy przykłady: słup wspornikowy, słup obustronnie przegubowy oraz ramę portalową.

Full text

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2020
Bibliographic description:
Falborski T.: Wprowadzenie do analiz numerycznych konstrukcji stalowych// Wybrane zagadnienia projektowania stalowych konstrukcji prętowych z wykorzystaniem programu Autodesk Robot Structural Analysis/ : , 2020, s.36-53
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 4 times

Recommended for you

Meta Tags