Współczesne cykle wytwarzania oprogramowania - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Współczesne cykle wytwarzania oprogramowania

Abstract

Praca omawia inne stosowane współcześnie cykle wytwórcze. Do dyskusji wybra-ne zostały modele, których wykorzystanie przynosi satysfakcjonujące rezulta-ty (wytwarzanie obiektowe, ponowne użycie oprogramowania z wykorzystaniemkomponentów i wzorców, ponowna inżynieria systemów), podejścia, których sto-sowanie nie jest oceniane jednoznacznie (jak to ma miejsce w wypadku metody-ki SSM Checklanda) oraz modele uważane, obok wymienionych, za najbarzdziejperspektywiczne (prototypowanie wytwórcze, przekształcenia formalne).

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W: Metody wytwarzania oprogramowania strony 31 - 92
Language:
Polish
Publication year:
2002
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 105 times

Recommended for you

Meta Tags