Współczesne tendencje w ochronie brzegów morskich - Publication - MOST Wiedzy

Search

Współczesne tendencje w ochronie brzegów morskich

Abstract

W artykule przedstawiono dotychczasowe metody ochrony brzegu morskiego stosowane na przestrzeni ostatnich stu lat w warunkach polskich. Jako współczesne tendencje w ochronie brzegu zakwalifikowano: sztuczne zasilanie, falochrony brzegowe oraz coraz szersze stosowanie geotekstyliów i geosyntetyków. Na przykładzie państw wysoko rozwiniętych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ochrony brzegów stosowanych w ostatnie dekadzie. W podsumowaniu artykułu zaprezentowano ogólne wytyczne jakim powinny podlegać metody ochrony brzegu aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne i oddziaływać skutecznie

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Marcinkowski T., Szmytkiewicz M.: Współczesne tendencje w ochronie brzegów morskich// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe.. -., nr. nr 57 (2006), s.95-114
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 41 times

Recommended for you

Meta Tags