Współdziałanie płyty fundamentowej na palach z podłożem gruntowym.**2003,157 s. 121 rys. 22 tab. bibliogr. 83 poz. Rozprawa doktorska /2003.11.14./ PG, Wydz. Bud. Wod. Inż. Środ. Promotor: prof. zw. dr hab. inż. A. Tejchman - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Współdziałanie płyty fundamentowej na palach z podłożem gruntowym.**2003,157 s. 121 rys. 22 tab. bibliogr. 83 poz. Rozprawa doktorska /2003.11.14./ PG, Wydz. Bud. Wod. Inż. Środ. Promotor: prof. zw. dr hab. inż. A. Tejchman

Abstract

Przedmiotem pracy jest analiza współdziałania płyty fundamentowej na palachz podłożem gruntowym w tym określenie udziału płyty i pali w przekazywaniuobciążeń zewnętrznych na podłoże gruntowe oraz przedstawienie efektów wzaje-mnego oddziaływania płyty, pali i gruntu. Ponadto zaproponowano procedurę obliczeń fundamentów płytowo - palowych pozwalającą ekonomicznie i bezpie-cznie projektować posadowienie tego rodzaju fundamentów.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Thesis, nostrification
Type:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Language:
Polish
Publication year:
2003
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 204 times

Recommended for you

Meta Tags