WSTĘPNA OCENA PRAWIDŁOWOŚCI DOBORU BARYŁKOWEGO ŁOŻYSKA PRZESIEWACZA I MOŻLIWYCH PRZYCZYN JEGO PRZYSPIESZONEGO ZUŻYCIA - Publication - MOST Wiedzy

Search

WSTĘPNA OCENA PRAWIDŁOWOŚCI DOBORU BARYŁKOWEGO ŁOŻYSKA PRZESIEWACZA I MOŻLIWYCH PRZYCZYN JEGO PRZYSPIESZONEGO ZUŻYCIA

Abstract

W pracy przedstawiona analizę przyczyn awarii baryłkowych łożysk tocznych zainstalowanych w wibracyjnych sortownikach węgla. Podczas analizy poddano oględzinom uszkodzone łozysko i wykonano obbliczenia sprawdzające. Istotnym czynnikiem któy przyczynił się do powstania przedwczesnej awarii były zanieczyszczenia i stosowanie nieodpowiedniego gatunku smaru plastycznego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Other
Type:
ekspertyza
Language:
Polish
Publication year:
2013
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 31 times

Recommended for you

Meta Tags