Wybrane technologie genetyczne generacji rozproszonej - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wybrane technologie genetyczne generacji rozproszonej

Abstract

Przedstawiono wybrane współczesne technologie i układy skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła należące do generacji rozproszonej. Omówiono układy bloków silnikowych, turbinowych oraz ogniw paliwowych. Przedstawiono podstawowe parametry tych układów.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Kamrat W.: Wybrane technologie genetyczne generacji rozproszonej // / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 6 times

Recommended for you

Meta Tags