WYKORZYSTANIE GORĄCEJ WODY ZE ŹRÓDEŁ GEOTERMALNYCH DO WSPOMAGANIA BLOKU ENERGETYCZNEGO DUŻEJ MOCY - Publication - Bridge of Knowledge

Search

WYKORZYSTANIE GORĄCEJ WODY ZE ŹRÓDEŁ GEOTERMALNYCH DO WSPOMAGANIA BLOKU ENERGETYCZNEGO DUŻEJ MOCY

Abstract

Artykuł przedstawia analizę techniczną możliwości wykorzystania wody geotermalnej do wspomagania bloku energetycznego dużej mocy. Obiekty wykorzystane do analizy to obieg elektrowni Turów z turbiną 200MW i elektrowni Opole z turbiną 360MW. Proponowane rozwiązanie to zastosowanie i wykorzystywanie energii geotermicznej w chłodziarkach absorpcyjnych bromowo-litowych. Wyprodukowany w ten sposób chłód miałby wspomagać pracę skraplacza. Osiągnięcie jak najniższej temperatury wody chłodzącej daje niższe ciśnienie panujące w skraplaczu, co pozytywnie wpływa na ogólną sprawność elektrowni. Analiza została przeprowadzona przy pomocy programu DIAGAR oraz jego preprocesora Projdiag w którym został stworzony wstępny graf obliczeniowy a także wygenerowane dane dla rozpatrywanych wariantów, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie procesu obliczeniowego i analiza otrzymanych wyników. Uzyskany przyrost sprawności produkcji energii elektrycznej w zależności od obniżania temperatury wody chłodzącej skraplacz wyniósł około 1%. Główną przyczyną tak niskiego przyrostu jest fakt, iż do chłodzenia w skraplaczach potrzebne jest duże natężenie przepływu wody chłodzącej, więc by obniżyć temperaturę tej ilości czynnika o 1ºC potrzebne są znaczne ilości chłodu.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
XXXIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO'12: projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja siłowni okrętowych oraz ich urządzeń z uwzględnieniem niezawodności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska strony 1 - 8
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Jakowski D.: WYKORZYSTANIE GORĄCEJ WODY ZE ŹRÓDEŁ GEOTERMALNYCH DO WSPOMAGANIA BLOKU ENERGETYCZNEGO DUŻEJ MOCY// XXXIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO'12: projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja siłowni okrętowych oraz ich urządzeń z uwzględnieniem niezawodności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska/ Gdynia: Akademia Morska , 2012, s.1-8
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 47 times

Recommended for you

Meta Tags