Wykorzystanie metod zorientowanych obiektowo do programowania sterowników programowalnych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wykorzystanie metod zorientowanych obiektowo do programowania sterowników programowalnych

Abstract

W artykule zostały przedstawione główne udogodnienia wynikające z wykorzystywania zasad i metod podejścia obiektowego do programowania sterowników programowalnych. Omówiona została aktualna sytuacja tradycyjnych języków tekstowych i graficznych po wprowadzeniu rozszerzenia IEC 61499 normy IEC61131. W dalszej części zaprezentowano podział cyklu tworzenia programu na trzy zasadnicze części - analizę, projektowania oraz programowanie obiektowe. Zaproponowany podział wraz z przedstawionymi metodami i zasadami, został wykorzystany do stworzenia programu Enkoder w oprogramowaniu narzędziowym CoDeSys v3. W celu stworzenia kolejnego programu Transport, wykorzystano programowanie narzędziowe Step 7. W końcowej części przedstawiono wady i zalety wynikające ze stosowania zasad i metod zorientowanych obiektowo.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 37 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY-NC-ND open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej pages 129 - 132,
ISSN: 1425-5766
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Zieliński D., Łudziński Ł.: Wykorzystanie metod zorientowanych obiektowo do programowania sterowników programowalnych// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. nr 26 (2009), s.129-132
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 48 times

Recommended for you

Meta Tags