Wykorzystanie technik GC×GC-TOF-MS i olfaktometrii terenowej do oceny uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego na obszarach przyległych do terenu składowiska odpadów komunalnych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wykorzystanie technik GC×GC-TOF-MS i olfaktometrii terenowej do oceny uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego na obszarach przyległych do terenu składowiska odpadów komunalnych

Abstract

Uciążliwość zapachowa jest poważnym problemem środowiskowym i jednym z powodów skarg ludności dotyczących złej jakości powietrza atmosferycznego. Źródłem emisji nieprzyjemnych zapachów do środowiska (odorów) są obiekty gospodarki komunalnej, w tym składowiska odpadów komunalnych. Ze względu na negatywny wpływ emisji substancji zapachowych na zdrowie i życie człowieka, konieczne jest stosowanie odpowiednich narzędzi analitycznych i sensorycznych niezbędnych do oceny uciążliwości zapachowej. Celem badań realizowanych w ramach pracy doktorskiej było sprawdzenie możliwości wykorzystania technik dwuwymiarowej chromatografii gazowej i olfaktometrii terenowej do oceny uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego. Realizacja założonych celów szczegółowych umożliwiła zidentyfikowanie i oznaczenie głównych związków zapachowych w powietrzu atmosferycznym w punktach pomiarowych zlokalizowanych wokół składowiska odpadów komunalnych w Gdańsku-Szadółkach. Badania przeprowadzono w miesiącach od stycznia do września. Zidentyfikowano również punkty pomiarowe, w których uciążliwość zapachowa była największa i najmniejsza w całym sezonie badawczym. Potwierdzono słuszność skarg mieszkańców zamieszkujących pobliskie tereny na jakość powietrza atmosferycznego. Ponadto, określono wpływ poszczególnych warunków meteorologicznych (temperatura, nasłonecznienie, wilgotność, prędkość i kierunek wiatru) na wyniki badań. Podsumowując, zastosowanie technik dwuwymiarowej chromatografii gazowej oraz olfaktometrii terenowej może być podstawą do udoskonalenia już istniejących i opracowania nowych przepisów prawnych dotyczących emisji odorów i jakości powietrza atmosferycznego.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 298 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Copyright (Author(s))

Keywords

Details

Category:
Thesis, nostrification
Type:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Language:
Polish
Publication year:
2018
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 123 times

Recommended for you

Meta Tags