Wykorzystanie techniki emisji akustycznej w ocenie procesów korozyjnych poszycia zbiorników na produkty ropopochodne na statkach morskich - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wykorzystanie techniki emisji akustycznej w ocenie procesów korozyjnych poszycia zbiorników na produkty ropopochodne na statkach morskich

Abstract

W pracy przedstawiono zostaną podstawowe informacje związane z zastosowaniem metody Emisji Akustycznej (EA) do oceny procesów korozyjnych zachodzących w zbiornikach ładunkowych statków przeznaczonych do transportu ropy naftowej. Opisana zostanie metoda EA jako narzędzie do lokalizacji źródeł korozji, podstawowe procesy korozyjne zachodzące w zbiornikach ładunkowych tankowców, wybrane wyniki pomiarów EA na jednostkach pływających oraz podsumowanie i wnioski końcowe.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Bugłacki H., Darski W., Eichert P., Gande-Milewska P., Smajdor M.: Wykorzystanie techniki emisji akustycznej w ocenie procesów korozyjnych poszycia zbiorników na produkty ropopochodne na statkach morskich// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times

Recommended for you

Meta Tags