Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. Przegląd i charakterystyka współczesnych konstrukcji - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. Przegląd i charakterystyka współczesnych konstrukcji

Abstract

W artykule przedstawiono problemy i rozwiązania konstrukcyjne oraz zasady działania współczesnych wyłączników różnicowoprądowych. Opisano ich podstawowe cechy i parametry określone przez normy przedmiotowe. Przedstawiono charakterystyki przekładników sumujących, ich własności elektromagnetyczne oraz przydatność do wyłączników o określonym uczuleniu na wartość i kształt przebiegu prądu różnicowego. Objaśniono liczne warianty układu połączeń obwodu wyzwalającego wyłączników. Omówiono rozwiązania członu kontrolnego wyłącznika i stawiane mu wymagania. Zwrócono uwagę na podstawowe problemy terminologiczne związane z wyłącznikami różnicowoprądowymi.

Full text

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Musiał E., Czapp S.: Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. Przegląd i charakterystyka współczesnych konstrukcji// INPE Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych : miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich.. -Vol. R. 14., nr. nr 109 (2008), s.3-44
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 31 times

Recommended for you

Meta Tags