Wyłączniki różnicowoprądowe do obwodów o prądzie różnicowym zawierającym wyższe harmoniczne - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wyłączniki różnicowoprądowe do obwodów o prądzie różnicowym zawierającym wyższe harmoniczne

Abstract

Przedstawiono klasyfikację wyłączników różnicowoprądowych z punktu widzenia ich przydatności do wykrywania określonego przebiegu prądu różnicowego. Szczególną uwagę zwrócono na zdolność tych wyłączników do wykrywania prądu różnicowego przemiennego zawierającego wiele wyższych harmonicznych. Zaprezentowano charakterystyki działania wybranych wyłączników różnicowoprądowych. Opisano dwa nowe typy wyłączników różnicowoprądowych, które niedawno pojawiły się w normach.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
INPE: Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych pages 3 - 11,
ISSN: 1234-0081
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Czapp S.: Wyłączniki różnicowoprądowe do obwodów o prądzie różnicowym zawierającym wyższe harmoniczne// INPE: Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych. -., nr. 193 (2015), s.3-11
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 22 times

Recommended for you

Meta Tags