Wymagania formalne - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wymagania formalne

Abstract

Formalne wymagania w procesie budowlanym. Dokumentacja projektowa. Samodzielne funkcje w budownictwie. Uprawnienia budowlane. Zasady uzyskiwania uprawnień, ograniczenia i problemy

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru. - Suplement : aktualizacja sierpień 2011
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Suligowski Z.: Wymagania formalne// Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru. - Suplement : aktualizacja sierpień 2011/ ed. Z. Suligowski. Warszawa: Dashoffer Verlag, 2011,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags