Wymiana handlowa Polski z Armenią, Azerbejdźanem i Gruzją - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wymiana handlowa Polski z Armenią, Azerbejdźanem i Gruzją

Abstract

Handel zagraniczny Polski, w porównaniu z pozostałymi krajami Kaukazu Południowego, najszybciej rozwijał się z Gruzją. W 2001 roku największe obroty handlowe Polska zanotowała z Azerbejdżanem, a w 2012 roku – z Gruzją. Ogółem obroty handlowe Polski w latach 2001–2012 były większe z Gruzją niż Azerbejdżanem. Stało się tak z powodu niepodjęcia realizacji projektu przedłużenia rurociągu Odessa-Brody do Płocka i Gdańska, co umożliwiłoby zwiększenie zakupu paliw płynnych. Słabsze wyniki w handlu z Polską osiągnęła Republika Armenii. Łączne obroty handlowe Polski z państwami Kaukazu Południowego w 2001 roku stanowiły 0,005% całości polskich obrotów, a w 2012 roku – 0,045%. Mimo że cechowała je tendencja wzrostowa, to nie miały one większego wpływu na sytuację ekonomiczną Polski.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Acta Politica Polonica no. 29, pages 5 - 16,
ISSN: 2451-0432
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Gomółka K.: Wymiana handlowa Polski z Armenią, Azerbejdźanem i Gruzją// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica. -Vol. 29., nr. 838 (2014), s.5-16
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 20 times

Recommended for you

Meta Tags