Wymiarowanie instalacji wewnętrznych i podstawy zagrożenia. W: BudownictwoOgólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno - wilgotnościowe w budownictwie. Bydgoszcz: ATR**2003 s. 44-49, 1 rys. biblogr. 10 poz. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wymiarowanie instalacji wewnętrznych i podstawy zagrożenia. W: BudownictwoOgólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno - wilgotnościowe w budownictwie. Bydgoszcz: ATR**2003 s. 44-49, 1 rys. biblogr. 10 poz.

Abstract

Konsekwencje spadku wielkości poboru wody wodociągowej dla projektowania in-stalacji wodociągowej. Konieczność rewizji norm w tym zakresie.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2003
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 5 times

Recommended for you

Meta Tags