Wyszukiwanie cykli w grafach przy użyciu cykli Hopfielda - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wyszukiwanie cykli w grafach przy użyciu cykli Hopfielda

Abstract

Przedstawiono przykłady zastosowania sieci neuronowej Hopfielda do rozwiązywania trudnych obliczeniowo problemów kombinatorycznych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne no. T. 10, pages 479 - 484,
ISSN: 1732-1166
Language:
Polish
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Piwakowski K.: Wyszukiwanie cykli w grafach przy użyciu cykli Hopfielda// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 10., (2006), s.479-484
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 38 times

Recommended for you

Meta Tags