Wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem algorytmu Ontology Clustering by Directions - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem algorytmu Ontology Clustering by Directions

Abstract

Artykuł opisuje algorytm Ontology Clustering by Directions. Algorytm ten ma na celu wspieranie użytkowników w formułowaniu ontologicznych zapytań. Ontologiczne zapytania służą do wydobywania informacji sformułowanych za pomocą ontologii opisanych np. językiem OWL. Artykuł przedstawia rodzaje języków wykorzystywanych do formułowania ontologicznych zapytań. W szczególności opisuje języki, które mają być przyjazne użytkownikom. Na przykład, taki język może być rodzajem tzw. kontrolowanego języka naturalnego (ang. Controlled Natural Language). Przedstawiony w artykule algorytm Ontology Clustering by Directions dla zadanego przez użytkownika zapytania przedstawia możliwości jego modyfikacji. Algorytm określa różne kierunki, w których użytkownik może kontynuować wyszukiwanie. Dzięki temu znajdowane są terminy związane z zapytaniem, które użytkownik może dodać do swojego zapytania by je poprawić. Terminy są prezentowane użytkownikowi w postaci tzw. chmury tagów (ang. Tag Cloud) dostosowanej do specyfiki algorytmu. Artykuł przedstawia ponadto sposób integracji algorytmu Ontology Clustering by Directions z systemem umożliwiającym wykonywanie ontologicznych zapytań.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe strony 315 - 326
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Kaczmarek A.: Wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem algorytmu Ontology Clustering by Directions// Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe/ ed. redakcja A. Grzech, K. Juszczyszyn, H. Kwaśnicka, N.T. Nguyen. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2009, s.315-326
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags