Wytwarzanie powłok hydroksyapatytowych z osłoną biologiczną na stopie tytanu - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wytwarzanie powłok hydroksyapatytowych z osłoną biologiczną na stopie tytanu

Abstract

Obecnie powłoki hydroksyapatytowe wytwarzane na implantach ze stopów tytanu nie w pełni spełniają stawiane im wymagania. Charakteryzują się dużą grubością i słabą adhezją do metalicznego podłoża. Ponadto nie posiadają właściwości antybakteryjnych, a tworzenie biofilmu na powierzchni implantu jest jedną z głównych przyczyn odrzucenia implantu i potrzeby jego rewizji. Celem naukowym pracy było określenie wpływu składu roztworu oraz parametrów procesu wytwarzania powłok nanohydroksyapatytowych z nanosrebrem i nanomiedzią na ich skład chemiczny, morfologię, adhezję i właściwości bakteriobójcze, jak też określenie determinant procesu i mechanizmów tworzenia powłoki, jej wiązania z podłożem oraz zdolności zabijania bakterii chorobotwórczych w różnym czasie po wytworzeniu powłoki. Przeprowadzone badania wykonane dla powłok potwierdziły pozytywny wpływ obecności nanocząstek srebra i miedzi przede wszystkim na homogeniczność, właściwości mechaniczne oraz właściwości antybakteryjne. Udowodniono, że powłoki nanoHAp z nanosrebrem i nanomiedzią, w porównaniu z powłokami nanoHAp bez nanometali, charakteryzują się mniejszą liczbą i wielkością pęknięć, mniejszą grubością, wyższymi wartościami twardości i modułu Younga oraz dwukrotnie lepszą adhezją do metalicznego podłoża. Dodatkowo dla powłoki nanoHAp z nanosrebrem i nanomiedzią wykazano długotrwałe uwalnianie nanocząstek metalicznych do roztworu sztucznej śliny oraz zapobieganie powstawania biofilmu na powierzchni powłoki.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 11 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Copyright (Author(s))

Keywords

Details

Category:
Thesis, nostrification
Type:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Language:
Polish
Publication year:
2019
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 42 times

Recommended for you

Meta Tags