Wzrost gospodarczy Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej - analiza porównawcza - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wzrost gospodarczy Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej - analiza porównawcza

Abstract

W początkowej części artykułu zostały opisane warunki funkcjonowania gospodarki polskiej w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. W pierwszej części empirycznej artykułu dokonano porównania wzrostu gospodarczego Polski ze wzrostem gospodarczym pozostałych dziewięciu krajów, z którymi Polska 1 maja 2004 roku została przyjęta do Unii Europejskiej. Wstępna analiza pozwoliła stwierdzić, że w okresie 2003-2014 wśród analizowanych dziesięciu krajów najwyższym wzrostem gospodarczym charakteryzowały się Polska i Słowacja. Wzrost ten wynosił około 53%. Następna część artykułu została poświęcona analizie porównawczej wzrostu gospodarczego grupy krajów nadbałtyckich oraz grupy krajów wyszehradzkiej. Analiza porównawcza pozwoliła stwierdzić, że spośród państw tych grup jedynie Polska charakteryzowała się równomiernym wzrostem gospodarczym. Każde inne państwo w grupie państw bałtyckich i grupie wyszehradzkiej w roku 2009, w okresie światowego kryzysu gospodarczego, odnotowało spadek PKB. Następnie w oparciu o oszacowane postacie modelu dynamiki wzrostu gospodarczego odnotowano, że w analizowanych grupach państw najwyższą roczną stopę wzrostu gospodarczego osiągnęła Polska (4,03%). Na następnych miejscach były: Słowacja (3,82%), Litwa (2,45%), Estonia (1,96%), Czechy (1,96%), Łotwa (1,53%) oraz Węgry (0,41%). W ostatniej części artykułu przedstawiono analizę porównawczą dotycząca krajów UE w okresie światowego kryzysu gospodarczego. Stwierdzono, że porównując poziom PKB z roku 2014 z poziomem PKB z roku 2007 najwyższy wzrost gospodarczy odnotowano w Polsce (24,3%). Na następnych miejscach zostały ocenione Malta ( 14,2%) i Słowacja (13,8%). Warto odnotować, że w rozpatrywanym okresie wzrost gospodarczy dla przykładu w Szwecji wyniósł 8,0% a w Niemczech około 5,9%.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 11 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY-NC-ND open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo pages 39 - 58,
ISSN: 2299-1263
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Ossowski J.: Wzrost gospodarczy Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej - analiza porównawcza// Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo. -., iss. 7/I (2015), s.39-58
Sources of funding:
  • COST_FREE
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 162 times

Recommended for you

Meta Tags