XX Jubileuszowe Krajowe Sympozjum Telekomunikacji KST'2004. - Publication - MOST Wiedzy

Search

XX Jubileuszowe Krajowe Sympozjum Telekomunikacji KST'2004.

Abstract

Przedstawiono XX-te Krajowe Sympozjum Telekomunikacji KST'2004. Zaprezentowano sesje plenarne dotyczące: przyszłości sieci i usług telekomunikacyjnych oraz wdrażania nowego prawa telekomunikacyjnego; zastosowania środków teleinformatycznych do diagnostyki zagrożeń hałasowych i chorób słuchu oraz przedstawiono multimedialny system monitorowania hałasu; inteligentnych sieci optycznych; rozwoju elektroniki dla technologii informacyjnych. Obrady sekcyjne obejmowały: przetwarzanie sygnałów; systemy telekomunikacyjne; sieci, protokoły; radiokomunikację; usługi, regulację rynku. Obrady międzysekcyjne poświęcono udziałowi polskich zespołów w projektach realizowanych w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Full text

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Zientalski M.: XX Jubileuszowe Krajowe Sympozjum Telekomunikacji KST'2004.// . -., (2004),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags