Z historii Katedry Pojazdów i Maszyn Roboczych. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Z historii Katedry Pojazdów i Maszyn Roboczych.

Abstract

Przedstawiono historię Katedry Pojazdów i Maszyn Roboczych w latach 1945-2005 oraz życiorysy zasłużonych jej pracowników. Omówiono działalność dydaktyczną i naukową oraz współpracę z przemysłem i innymi instytucjami.

Cite as

Keywords

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Taryma S., Wilga M., Ejsmont J.: Z historii Katedry Pojazdów i Maszyn Roboczych.// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 3 times

Recommended for you

Meta Tags